ชื่อโครงการ

แมเนอร์ สนามบินน้ำ

เจ้าของโครงการ

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ

ถนนสนามบินน้ำ ติดกระทรวงพาณิชย์

โครงการพร้อมอยู่
ลักษณะโครงการ

อาคารชุดพักอาศัย 4 อาคาร
อาคาร A และ B สูง 25 ชั้น
อาคาร C และ D สูง 35 ชั้น
ห้องชุดสำหรับพักอาศัย
จำนวน 1,796 ยูนิต

ประเภทห้องชุด

1 ห้องนอน
ขนาดตั้งแต่ 26.17 – 44.54 ตร.ม.
2 ห้องนอน
ขนาดตั้งแต่ 58.63 – 78.30 ตร.ม.