24 hours Airport Limousine Service with Primex Lifestyle

Aug 06, 2020
24 hours Airport Limousine Service with Primex Lifestyle

Airport Limousine Service Special price 

Code: MJDXPRIMEX

ระยะเวลาจำหน่ายคูปอง : 15 ส.ค. – 31 ต.ค. 2563  
ระยะเวลาการใช้บริการ : จนถึง 23 ธ.ค. 2563  

เงื่อนไข*
   1. สำรองการใช้บริการผ่าน อีเมล rsvn@primexlifestyle.com หรือ โทร +66 2106 5244
   2. ลูกค้าสามารถสำรองสั่งซื้อบัตรกำนัลไว้ล่วงหน้า และแจ้งโค้ดก่อนใช้บริการทุกครั้ง
   3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าของเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เท่านั้น
   4. บัตรกำนัลราคาพิเศษ จำนวนจำกัด 400 รหัสเท่านั้น จำกัดบัตรกำนัลราคาพิเศษ ประเภทละ 100 สิทธิ์
   5. บริการนี้ให้บริการรับส่ง ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล เท่านั้น (ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ)
   6. บริการนี้ให้บริการต้นทางหรือปลายทาง ที่สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ เท่านั้น
   7. ราคานี้ รวมน้ำมัน ค่าทางด่วน และที่จอดรถ เรียบร้อยแล้ว
   8. กรุณาสำรองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง 
   9. กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง กรุณาแจ้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกบ้านโครงการ MARQUE, MUNIQ, MARU และ MANOR เท่านั้น

“เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว”