บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย ชวนลูกบ้านบริจาคเลือด

Dec 24, 2018

24 ธันวาคม 2561, กรุงเทพฯ ̶  บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็มเจดี ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับบนชั้นนำของเมืองไทย ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชวนลูกบ้านโครงการแมเนอร์ สนามบินน้ำ ร่วมกิจกรรมทำความดีบริจาคเลือด มอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้เลือดอย่างเร่งด่วนในโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากลูกบ้านอย่างดีเยี่ยม


เรียงจากซ้ายไปขวา

1. เรืออากาศโท ธนศักดิ์ เหง้าพรหมมินทร์ หัวหน้าห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิต กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

2. เรืออากาศเอกหญิง ศิริลักษณ์ อุดมฤ ทธิ์ นายทหารวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนกห้องปฎิบัติการกองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

3.นาวาอากาศโทหญิง ทิพนุช เหลืองนฤทัย หัวหน้าชุดออกหน่วยเคลื่อนที่กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

4.เรืออากาศเอกหญิง พิชญา วรวินิต แพทย์กองรังสีรักษา รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

5. นางสาวศุภสุตา นาครัตน์ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลเลปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

6. นาวาอากาศโท เอกชัย คำอาจ หัวหน้าห้องปฎิบัติการ กองบริการโลหิต รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ