Career

Position: Project Sales Executive (Contract)

Job Summary:

นำเสนอข้อมูลโครงการ ให้คำปรึกษา นำเสนอขายโครงการที่รับผิดชอบตามที่บริษัทมอบหมาย และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

Responsibilities:

1.ดำเนินงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ในแต่ละเดือน
2.สามารถนำเสนอการขายกับลูกค้าทุกรูปแบบการขาย
3.บริหารเครือข่ายตัวแทนขายอิสระ และเอเจนท์ในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น/ส่งเสริมงานขายโครงการ
4.ติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจของลูกค้า เพื่อปิดการขายให้เร็วที่สุด
5.จัดทำรายงานสรุปลูกค้าที่มาจากทุกช่องทางการสื่อสารการตลาด และสรุป profile ลูกค้าที่จอง
6.ดูแลลูกค้าและประสานงานในเรื่องที่ต่อเนื่องกับงานขาย เช่น การทำสัญญา การติดต่อธนาคาร การโอนกรรมสิทธิ์ การเพิ่ม-ลดชื่อในสัญญาฯ  

Qualifications:

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา 
- มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS.Office) และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย, สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมกับสินค้า
- สามารถปฎิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ และสามารถปฎิบัติงานในพื้นที่โครงการที่ได้รับมอบหมายได้

Vacancy: 1

Work Location: Head Office Thonglor 10

Upload Cv to Apply Job:

*Maximum file upload size not over than 2MB in PDF, DOC or DOCX

“เราใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อเราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว”